Uima-altaan kemikaalit

Uima-altaan kemikaalit

pH-arvon säätöaineet

pH-arvolla kuvataan veden happamuutta, liian hapan vesi on syövyttävää ja voi ärsyttää silmiä. Liian emäksinen vesi taas tekee altaasta liukkaan ja vedestä samean.

 • Neutraali pH 7.0
 • Hapan pH 1.0 – 7.0
 • Emäksinen pH 7.1 – 14.0

Uima-altaissa sopiva veden pH-arvo on 7.2 - 7.4

 

Kloori

Pääsääntöisesti uima-altaiden veden desinfioinnissa käytetään klooria, joka tappaa bakteereja ja leviä.Uima-altaan vedestä voidaan mitata kolmea kloorin esiintymismuotoa; vapaata klooria, sidottua klooria ja kloorin kokonaismäärää.

Vapaata klooria tulee olla uima-altaassa vähintään 0.3 mg/l, jos pH-arvo on korkeintaan 7.3. Tätä korkeammalla pH-arvolla tulee vapaata klooria olla vähintään 0.4 mg/l. Lämminvesialtaassa jonka veden lämpötila on vähintään +32°C tulee vapaata klooria olla vähintään 0,6 mg/l.

Vapaata klooria ei saisi kuitenkaa olla enempää kuin 1.2 mg/l.

Kloori muuttuu vapaasta kloorista sidotuksi silloin kun se reagoi vedessä olevien epäpuhtauksien kanssa. Sidottu kloori saadaan vedestä pois käyttämällä veden saostustusainetta.

Kloorin parhaan mahdollisen toimivuuden takaamiseksi veden pH-arvon tulisi olla 7.2 - 7.4

Kloorirae / Shokkikloori

Klooriraetta käytetään uima-altaan shokkiklooraukseen, jolloin veden klooripitoisuus nostetaan hetkellisesti korkeaksi noin 4mg/l, joka desinfioi veden tehokkaasti. Tämän jälkeen vapaa kloori reagoi epäpuhtauksien kanssa ja muuttuu sidotuksi klooriksi, jolloin veden vapaan kloori määrä vähenee.

Shokkiklooriaus tehdään, kun uima-altaaseen lasketaan uusi vesi tai kun uima-altaan vesi on muuttunut sameaksi.

Viikkokloori

Viikkoklooria käytetään veden klooripitoisuuden ylläpitämiseen, useasti viikkokloorina käytetään 200g kokoisia klooritabletteja. Tabletti laitetaan joko pintavesikaivon ritileikköön tai uima-altaassa vapaasti kelluvaan annostelijaan. Pintakaivoon sijoitettaessa kannattaa muistaa, että virtaus saa tabletin liukeamaan nopeammin ja voi näinollen nostaa klooritasoa enemmän kuin on haluttu.

Saostusaineet / kirkasteet

Veden saostamiseen voidaan käyttää alumiinisulfaattia rouheena tai nesteenä. Alumiinisulfaatti saa uima-altaassa olevat epäpuhtaudet kasautumaan, jolloin ne on jäävät paremmin hiekkasuodattimeen ja vesi kirkastuu.

Jotta alumiinisulfaatti toimisi kunnolla, veden pH-arvon on oltava 6.7 - 7.8.

ima-altaan hoito

Tietoa ja vinkkejä allasveden hoitoon ja vianetsintään

Veden pH-arvo ilmaisee onko vesi hapanta vai emäksistä (kovaa). Uima-altaasi veden pH- arvoa on hyvin tärkeä seurata. Väärä pH-arvo vaikuttaa suoraan uima-altaasi veden huoltoon. Ensimmäinen ja tärkein vaihe on aina mitata ja säätää pH!
Optimaalinen pH arvo: 7,0 – 7,4. (Tavoite 7,2) Testaustapa: Käytä testipuikkoja  mitataksesi pH- arvo. Mittaus on helppo ja nopea tehdä. Klooripitoisuus näkyy myös samassa mittauksessa.

Yli 7,4 voi aiheuttaa:

 • Ärsytysoireita iholla ja silmissä
 • Kalkin kertymistä veteen joka on keskikovasta kovaan (suodatin tukkeentuu, vesi sameutuu)
 •  Jos pH-arvo on yli 7,4, käytä pH Miinus:ta pudottaaksesi pH-arvon 7,2:een
 • Jos pH-arvo on alle 7,0, käytä ph Plus:aa nostaaksesi pH-arvo 7,2:een

Alle 7,0 voi aiheuttaa:

 • Limakalvojen ärsytystä ja epämiellyttävää hajua
 • Tiivisteiden ja metalliosien syöpymistä


Vaihe 2. Desinfiointi

Veden täytyy ola puhdasta ja kirkasta, jotta uima-altaasi olisi turvallinen ja terveellinen paikka rentoutua. Altaan ulkopuolelta veteen tulee jatkuvasti likaa, itiöitä ja bakteereita. Bakteerit lisääntyvät nopeasti yli 20-asteisessa vedessä. Tämän välttämiseksi on käytettävä erilaisia vedenhoitotuotteita veden desinfioimiseksi.
Tavallisimmat desinfiointiaineet ovat hapettimia, joita löytyy hhv:n klooriin, bromiin ja happeen perustuvista tuotteista. Yhteistä näille desinfiointitavoille on, että niitä lisätään allasveteen jatkuvasti. Tarvittavan desinfiointiaineen määrä vaihtelee ja riippuu veden pH-arvosta, lämpötilasta ja puhtaudesta. Virheellinen pH, lämmin vesi ja voimakkaalle uv-valolle altistuvat uima-altaat vaativat korkeampia annostuksia desinfiointiainetta. Normaalia korkeampia pitoisuuksia tarvitaan myös jos altaaseen pääsee epäpuhtauksia kuten lehtiä, ruohoa, hiuksia, aurinkovoidetta tai muuta kosmetiikkaa.
Niinsanottu ”shokkikäsittely” on tehtävä altaaseen, jos se on täytetty kokonaan uudella vedellä tai altaassa on erityisiä ongelmia (katso ”Ongelmanratkaisu”). Shokkikäsittely sisältää tavallista suuremman annostuksen desinfiointiainetta. Tämä on tehokas tapa veden desinfiointiin ja epäpuhtauk- sien poistoon.

Kloorilla käsittely – Optimaalinen kloooriarvo:1-3mg/L

”Shokkikäsittelyssä” käytetään nopeasti liukenevaa klooria rakeina (VAIHE 2A). Säännölliseen ylläpitoon, jotta vesi pysyisi aina puhtaana, käytetään hitaasti liukenevia klooritabletteja. Näin vedessä on jatkuvasti klooria. (VAIHE 2B)
Vaihtoehtona hitaasti liukeneville klooritableteille voidaan käyttää all-in-1 Easy Pool –ainetta. Se kelluu altaan pinnalla ja vapauttaa veteen hitaasti klooria tehostaen myös levää torjuvan KlarPool –aineen tehoa 1-2 kuukauden ajan kerrallaan.

Aktiivihappimenetelmä (klooriton) – Optimaalinen happiarvo 30-60 mg/l Aktiivihappidesinfiointimenetelmä on klooriton vaihtoehto nopealiukoisille kloorirakeille. Aktiivihappea voi käyttää aina yhdessä Aktivatorin kanssa, joka parantaa merkittävästi aktiivihapen tehoa ja vaikutusaikaa.


Vaihe 3. Klarpool

Kerrostumien ja värjäytymien esto.

Kerrostumat ovat limaa muodostavia mikro-organismeja, jotka antavat kasvualustan bakteereille. Varmistaaksesi altaasi

puhtauden ja hygienisyyden, on tärkeää huolehtia ettei altaan pohjaan tai reunoille kasva kerrostumia. Auringonvalo ja lämmin vesi edesauttavat kerrostumien muodostusta. Oikea määrä KlarPool –ainetta vedessä estää kerrostumien kasvun altaan pohjalle ja reunoille. Lisäksi KlarPool pidentää kloorin vaikutusaikaa. Jos altaassa on jo kerrostumia, nopealiukoista klooria on lisättävä kaksinkertainen määrä, jonka jälkeen altaaseen lisätään KlarPool–aine


Vaihe 4. Flokkulointi

Tietyt likapartikkelit ovat niin pieniä, etteivät ne jää kiinni suodatinjärjestelmään. Ne kelluvat vedessä ja tekevät sen sameaksi. Partikkelit voivat olla usein kalkkia, joka erittyy veteen liian korkean pH-arvon takia. Jos oikealla vesihuollolla vaiheita 1-3 käyttämällä ei ole saatu aikaiseksi kirkasta vettä, flokkaus on suureksi avuksi. Flokkaus parantaa suodatustulosta. Pienimmätkin partikkelit tarttuvat toisiinsa kiinni suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka lopulta painuvat pohjaan tai tarttuvat hiekkasuodattimeen. Tämä tekee veden jälleen kirkkaaksi.


Vaihe 5. Puhdistus ja huolto

Pelkästään kemiallisten aineiden käyttö ei riitä veden puhtaanapitoon. On myös tarpeen suodattaa vettä tehokkaasti suodatinjärjestelmän läpi, ja poistaa fyysisiä epäpuhtauksia, joita voi kertyä veteen etenkin ulkoaltaassa. Tähän käyttöympäristöön löytyy  useita käytännöllisiä tuotteita, kuten pohjapölynimuri, teleskooppisauvoja ja erityisiä pinta- ja pohjaverkkoja. Näiden tarvikkeiden käyttö vähentää kemikaalien tarvetta vedessä ja se vähentää myös altaan pumppun kulumista. 

Vianetsintä

Vesi on vihreää ja sameaa.

 • Syy leväkasvusto
 • Säädä pH-arvoa
 • Shokkikäsittele
 • Käytä Klarpool ainetta

Altaan reunat limaiset.

 • Syy leväkasvusto
 • Säädä pH-arvoa
 • Shokkikäsittele
 • Käytä Klarpool ainetta

Vesi on maitomaista ja sameaa.

 • Syy kova vesi tai vedessä on kalkkia.
 • Säädä pH-arvoa
 • Lisää flokkausainetta
 • Käynnistä pumppu

Veden värivirheet:

Jos vesi on vihreää mutta kirkasta: Rautajäämiä (kelta-ruskea väri). Kuparijäämiä (turkoosi väri)Vesi on ruskeaa ja sameaa: Vedessä on rautaaVesi on mustaa: Vedessä on mangaania

 • Säädä pH-arvoa
 • Shokkikäsittele ( katso vaihe 2)
 • Lisää flokkausainetta ja puhdasta vettä
 • Anna pumpun käydä jatkuvasti

Altaan renoilla karkeaa kerrostumaa.

 • Syy: Kalkkikerroksia liian kovan veden takia.
 • Poista kerrostumat
 • Tyhjennä ja puhdista allas

Tarpeelliset kemikaalit allasveden hoitoon:

pH Miinus on tarkoitettu kovan veden pehmennykseen. Tämä koskee useimpia paikkakuntia Suomessa. (Jos vesi on pehmeää, on käytettävä PH Plus –ainetta). Oikea pH-arvo on perusedellytys veden puhtaanapidolle.

Pikakloori on nopea ja tehokas veden perusdesinfiointiaine kun ulko-allasta täytetään

Hidasliukoinen kloori. Hitaasti liukenevat klooritabletit pitävät allasveden puhtaana käytön aikana

Altaan testitikuilla on helppo mitata veden pH–arvo ja klooripitoisuus

Klar Pool estää kerrostumien muodostumista altaaseen.

Easy Pool Mini Ulkoaltaat 2-10 000 L
Erityisesti pienten uima-altaiden vedenhuoltoon kehitetty tuote. Easy Pool on käyttövalmis sellaisenaan. Se kelluu pinnalla ja vapauttaa jatkuvasti hitaasti liukenevaa klooria, Klar Pool:ia ja pH-stabilointiainetta veteen. Se estää jopa kalkin muodostumisen altaaseen. Easy Pool pitää allasveden puhtaana ja kutsuvana 1-2 kuukauden ajan Annostelu on helppoa, joten myös veden huolto on helppoa. Easy Pool sopii myös käytettäväksi aikoina, jolloin allasta ei käytetä, mutta veden täytyy pysyä puhtaana, esim. loman aikana. Suosittelemme myös ajastimen käyttöä allaspumpussa jotta vesi kiertäisi noin kaksi kertaa päivässä. Altaan päälle on myös hyvä levittää suoja kun allasta ei käytetä. Optimaalinen tulos näille toimenpiteille on, että altaan vesi on puhdasta ja sen pH-arvo on sopiva tulevalle käytölle. Altaan on myös käyttöönoton yhteydessä ja 14 päivän välein saatava kaksinkertainen annos nopealiukoisia kloorirakeita. Lopusta huolehtii Easy Pool.

Aktiivihappi:

Täysin klooriton vaihtoehto perustuu aktiivihappeen. Aktiivihappi on luonnollinen hapettaja, jolla on bakteereja tappava vaikutus. Aktiivihappi on erinomainen kemiallinen puhdistusaine kloorin sijasta. Kloori aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita monille ihmisille. Näihin ärsytysoireisiin eivät tehoa esimerkiksi allergialääkkeet, ja ne voidaan välttää käyttämällä Aktiivi/Shokkihappea kloorin sijasta. Lisäksi Aktiivi/Shokkihappi on lähes hajuton. Ei kloorille ominaista pistävää hajua. Soveltuu enintään 6000 litran vetoisten altaiden veden kloorittomaan puhdistukseen. Erinomainen vaihtoehto lasten altaille, poreammeisiin, kylpytynnyreihin, suihkulähteisiin jne.