Lasikuituiset uima-altaat

Lasikuituiset uima-altaat

Lasikuituinen uima-allas on valintana kestävin ja tyylikkäin. Lasikuituiset uima-altaat pääsääntöisesti upotetaan kokonaan maahan. Tapauksissa kun kokonaan maahan upottaminen ei ole mahdollista kannattaa allas upottaa mahdollisimman syvälle määperään ja altaan yläreunaan tehdään vahvikerakenne ottamaan veden paineen vastaan.

Lasikuituisen uima-altaan kokonaan upottaminen

Asennus

Asennuskuopan leveyden ja pituuden on hyvä olla vähintään noin 50-100 cm altaan mittaa suuremmat. Näin jää riittävästi tilaa eristeille ja soratäytölle. Upotussyvyys tulisi olla vähintään noin metri. Tämän lisäksi syvyyteen on varattava tilaa mursketäytölle ja eristykselle sekä mahdolliselle betonilaatalle. Tyypillinen mursketäytön paksuus on noin 20 cm, murske esim. raekoko 0-32 mm. Betonilaatan (jos tehdään)paksuus esim 10 cm, raudoitettu esim 8 mm paksulla teräsverkolla, jossa 20 cm ruudut. Murskekerros tulee aina tiivistää maantiivistäjällä, erityisen huolellisesti silloin kun betonilaattaa ei tehdä. Altaan kuopan pohjan tulee olla suora, pienikin vinous näkyy helposti altaan vesipinnassa, suosittelemme toleranssiksi noin +- 5 mm. Murskekerroksessa tulee olla salaojat tai varmistua muuten ettei vesi pääse kerääntymään altaan alle.Pinta-asennusta (tai osittaista pinta-asennusta) suositellaan vain pinta-asennusjäykisteillä (lisävaruste) varustetulle altaalle.Asennus vain suoralle ja kantavalle maapohjalle. Tarvittaessa murskekerros sekä betonilaatta kuten upotusasennuksessa. Lisäksi suosittelen 3-5cm. finnfoam levyjä altaan alle.

Eristys

Suosittelemme vähintään pintaeristeiden asentamista, jottei routa pääse altaan alle. Maan jäätyminen altaan alla voi aiheuttaa altaan vaurioitumisen. Pintaeristeiden syvyys noin 20 cm maan pinnasta. Koko allas kiertäen metrin leveydeltä. Mikäli allasta lämmitetään tai altaan asennuspaikan läheinen maa on routivaa suosittelemme altaan eristämistä myös pohjasta sekä sivuilta. Sopivia eristeitä ovat esim routastryrox tai Finnfoam.

Maatäyttö

Laske altaaseen ensin vettä noin 20 cm. Täytä soralla (esim 0-8mm seulottu sora) ympäriinsä suunnilleen samaan tasoon. Jatka veden ja samalla soran täyttämistä haluttuun korkeuteen saakka.

Viimeiset noin 30-40 cm soratäytöstä voi tarvittaessa jättää tekemättä, mikäli esim terassirakenteet tai tontin muoto niin vaativat. Vedenpinta täytetään noin pintakaivon puoleen väliin asti. Tarkkaile pitkien sivujen suoruutta täytön aikana. Koska allas on valmistettu joustavastamateriaalista allas voi pullistua pitkiltä sivuiltaan muutaman sentin (0-5 cm) ulospäin. Pullistumista voi vähentää sivutäytön tiivistämisellä täytön aikana.

Maan alle tulevat putket

Pintakaivon ja tulosuuttimen putkien asennuksessa tulee huomioida riittävä kaato (esim 3-5 cm/m), jotta putket voidaan vaivattomasti laskea tyhjäksi talven ajaksi. Putkien suojaksi kannattaa asentaa esimerkiksi salaojaputki, jotta putket olisi myös mahdollista vaihtaa helposti mahdollisessa vauriotapauksessa.

 

Asennuskuvaa_lasikuituallas

 

 

 

allas_asentaminen