Uima-altaan kemikaalit

Uima-altaan kemikaalit

pH-arvon säätöaineet

pH-arvolla kuvataan veden happamuutta, liian hapan vesi on syövyttävää ja voi ärsyttää silmiä. Liian emäksinen vesi taas tekee altaasta liukkaan ja vedestä samean.

Neutraali pH 7.0

Hapan pH 1.0 – 7.0

Emäksinen pH 7.1 – 14.0

Uima-altaissa sopiva veden pH-arvo on 7.2 - 7.4

 

Kloori

Pääsääntöisesti uima-altaiden veden desinfioinnissa käytetään klooria, joka tappaa bakteereja ja leviä.Uima-altaan vedestä voidaan mitata kolmea kloorin esiintymismuotoa; vapaata klooria, sidottua klooria ja kloorin kokonaismäärää.

Vapaata klooria tulee olla uima-altaassa vähintään 0.3 mg/l, jos pH-arvo on korkeintaan 7.3. Tätä korkeammalla pH-arvolla tulee vapaata klooria olla vähintään 0.4 mg/l. Lämminvesialtaassa jonka veden lämpötila on vähintään +32°C tulee vapaata klooria olla vähintään 0,6 mg/l.

Vapaata klooria ei saisi kuitenkaa olla enempää kuin 1.2 mg/l.

Kloori muuttuu vapaasta kloorista sidotuksi silloin kun se reagoi vedessä olevien epäpuhtauksien kanssa. Sidottu kloori saadaan vedestä pois käyttämällä veden saostustusainetta.

Kloorin parhaan mahdollisen toimivuuden takaamiseksi veden pH-arvon tulisi olla 7.2 - 7.4

 

Kloorirae / Shokkikloori

Klooriraetta käytetään uima-altaan shokkiklooraukseen, jolloin veden klooripitoisuus nostetaan hetkellisesti korkeaksi noin 4mg/l, joka desinfioi veden tehokkaasti. Tämän jälkeen vapaa kloori reagoi epäpuhtauksien kanssa ja muuttuu sidotuksi klooriksi, jolloin veden vapaan kloori määrä vähenee.

Shokkiklooriaus tehdään, kun uima-altaaseen lasketaan uusi vesi tai kun uima-altaan vesi on muuttunut sameaksi.
 

Viikkokloori

Viikkoklooria käytetään veden klooripitoisuuden ylläpitämiseen, useasti viikkokloorina käytetään 200g kokoisia klooritabletteja. Tabletti laitetaan joko pintavesikaivon ritileikköön tai uima-altaassa vapaasti kelluvaan annostelijaan. Pintakaivoon sijoitettaessa kannattaa muistaa, että virtaus saa tabletin liukeamaan nopeammin ja voi näinollen nostaa klooritasoa enemmän kuin on haluttu.

 

Saostusaineet / kirkasteet

Veden saostamiseen voidaan käyttää alumiinisulfaattia rouheena tai nesteenä. Alumiinisulfaatti saa uima-altaassa olevat epäpuhtaudet kasautumaan, jolloin ne on jäävät paremmin hiekkasuodattimeen ja vesi kirkastuu.

Jotta alumiinisulfaatti toimisi kunnolla, veden pH-arvon on oltava 6.7 - 7.8.